Neterminatele iubiri (Antologie)

Neterminatele iubiri (Antologie)

33.00lei

Descriere

S-au scris nenumărate cărți despre iubire, din perspective într-atât de diferite, încât, luate laolaltă, creează o amețitoare panoramă asupra acestui sentiment ce „nu cunoaște nicio silnicie“, după cum zicea Camil Petrescu. Povești de dragoste nemuritoare, care sfidează timpul, iubiri imposibile, iubiri sofisticate, iubiri glamour, iubiri fragede, iubiri târzii, iubiri tragice, iubiri șovăitoare, iubiri frivole, consemnate când cu patimă, când cu obiectivitate, când cu împăcare, când cu exaltare, ne-au parvenit dinspre scriitorii din toate epocile și curentele literare, în proză, în versuri sau în artă dramatică, mai convingător sau mai desuet, fie cu acuratețe chirurgicală, susținând un mesaj ideologic, fie metaforic până la disoluția în poezie. Ceea ce convinge însă este, de fiecare dată, valoarea textelor, potențată de autenticitatea și vitalitatea fiecărei povești. Am pornit în această inimaginabilă călătorie sub auspiciile iubirii încercând să adun sub stelele aceluiași cer femei pe care le admir și în care cred, femei împărtășind un destin artistic mai mult sau mai puțin „la vedere“, femei care se bucură de a fi fost predestinate aceleiași vocații și cărora actul artistic le este nu doar religie și crez, ci și matcă identitară. În același timp, proiectul s-a conturat firesc în ideea continuării recentei colecții de literatură feminină contemporană, care are în vedere promovarea și susținerea operelor autoarelor cu origini românești, indiferent de rezidența lor actuală. Operele literare și arta, în general, au dovedit de-a lungul timpului că femeile au nu doar o acuitate exacerbată în analiza unor stări, trăiri, povești, al căror personaj sau martor sunt – ceea ce asigură în cazul oricărui act artistic o mise en scène de excepție –, ci și capacitatea de a consemna cu obiectivitate și detașare aspectele unei largi problematici. Astfel, pornind de la premisa că fiecare femeie are ceva de spus în privința iubirii – fie că e vorba de o perspectivă optimist-înălțătoare sau de o abordare pesimistă, prin prisma propriilor experiențe sau a unora străine –, le-am provocat pe autoarele prezentei antologii să relateze, în condițiile unei libertăți absolute, o versiune proprie a unei povești de iubire trăite sau imaginate, astfel încât volumul să se constituie într-un omagiu adus femeilor de ieri și de azi, precum și – sau mai ales – sentimentului suprem căruia îi suntem tributari cu toții. Inepuizabilă sursă de inspirație, iubirea este nu doar un pretext, ci și expresia unei libertăți artistice nezăgăzuite, ce are ca substrat impulsul interior de a o trăi, de a o păstra, de a o venera, de a o da mai departe. Sub semnul acestei estetici chintesențial feminine, textele incluse în volum alcătuiesc un sensibil glosar de istorii despre iubire, a căror diversitate și virtuozitate conferă întregului nu doar carismă, ci și verosimilitate și forță. Fie că vorbim despre un romantism elegiac și liric, fie că vorbim despre un realism frust pus în cuvinte care dor ca o palmă, poveștile lor aduc în prim-plan destine extraordinare, lumi insolite – sofisticate sau banale –, personaje credibile și lipsite de artificialitate, departe de orice prejudecăţi, îngrădiri superficiale sau clișeizare. Într-un timp al armoniei sau într-unul al distrugerii, iubirea rămâne catalizatorul fiecărei povești, mobilul și motivul întâmplărilor și al trăirilor de tot soiul. Fiecare poveste este o luare de poziţie bogat argumentată stilistic, narativ și praxiologic – cu o generoasă consistență –, contribuind în cadrul întregului la încercarea de evidențiere – chiar scoatere în lumina reflectoarelor – a literaturii feminine, fără însă a o exagera. Demersul constructiv și deosebit de asumat se dovedește, în realizarea fiecărui text, plin de resurse ingenioase, adăugându-i-se într-o congruență perfectă efervescența și bucuria actului creativ. Literatura feminină nu s-a bucurat de o soartă prea confortabilă de-a lungul deceniilor, femeile ajungând să fie considerate creatoare – după un șir nesfârșit de concesii de ordin etic și artistic – abia de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Scriitori și critici au considerat deopotrivă că rolul femeii în societate trebuie să rămână strict decorativ, şansele acesteia de a se remarca în artă şi în literatură fiind de la început sortite eșecului. George Călinescu, de pildă, scria: „Rostul femeii române în viaţă şi în artă e de a interesa pe bărbat, a-l ridica la o concepţie înaltă despre valoarea femeii…“ sau afirma despre Hortensia Papadat-Bengescu: „Examinând fără prejudecăți literatura scriitoarei și făcând uz de cea mai largă înțelegere estetică… opera Hortensiei Papadat-Bengescu e compusă din mari promisiuni și din înfrângeri și stabilirea valorii ei trebuie făcută ținând seama de însemnătatea estetică a acestei inegalități“. Cu toate acestea, la momentul exprimării acestor nedrepte opinii, în literatura din Europa și din România se evidențiaseră deja operele scriitoarelor femei, literatura devenind o impresionantă expresie a emancipării acestora. Autoare precum Cella Serghi, Anișoara Odeanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Otilia Cazimir, Henriette Yvonne Stahl, Profira Sadoveanu sau Lucia Demetrius, deși inițial contestate sau primite cu reticență de critica literară, minimalizate mai ales din cauza registrului sentimental sau ludic în care obișnuiau să scrie, au sfârșit, în cele din urmă, prin a fi incluse în istoria literaturii, abolind concepția conform căreia arta – și literatura – ar reprezenta apanajul bărbaților. 10 Hortensia Papadat-Bengescu, în schimb, afirma despre literatura scrisă de femei: „Nu privesc în niciun fel anume literatura făcută de femei. Cunosc numai opere şi scriitori, dintre care unele şi unii poartă iscălitura unui nume feminin“. Fără a încerca o abordare exhaustivă a parcursului literaturii feminine, trebuie spus că autoarele – departe de a beneficia de cele mai bune auspicii spre a se remarca într-o zonă predominant masculină – au contrabalansat admirabil prejudecățile și constrângerile sociale și artistice, lăsând moștenire generațiilor opere valoroase și durabile, demne de marea istorie a literaturii. „A ieşi în calea geniului e cel mai mare merit al femeii!“ spunea cu oarecare cinism George Călinescu, însă generațiile femeilor al căror apetit estetic a surmontat zona banală a existenței predestinate lor au reușit suprimarea acestui clişeu păgubos. Neostoita apetență pentru literatură și actul creator s-a constituit într-un demers imperativ și viabil, ale cărui importanță și greutate ar fi greu de contestat. Revenind la autoarele textelor prezentei antologii, trebuie spus că ele aparțin întru totul, prin formare și structură, spațiului cultural românesc, servind limba română prin intermediul unui iscusit condei chiar și de la mari distanțe, cum se întâmplă în cazul lui Em Sava, Nicoletei Beraru, Simonei Ferrante, Mariettei Dobrin și Mariei Bertoldo-Stocheci. Îmi place să cred că vocile acestor femei admirabile, scriitoare consacrate sau debutante curajoase, se vor auzi cu tărie în literatura noastră contemporană, mai ales că ele reprezintă expresia unei grații nu lipsite de putere, chiar dimpotrivă, în timp ce diversitatea magnetizantă a compozițiilor și stilurilor lor constituie o tușă definitorie, solidă, marcă a excelenței, și dovada unei infinite virtuozități.

(Violeta Borzea, editor)

Despre autor

Maria Bertoldo-Stocheci s-a născut în comuna Chiojdu, județul Buzău, și a studiat la Universitatea din București, absolvind, în anul 1991, Facultatea de Drept. După douăzeci și trei de ani de carieră juridică în București, s-a transferat în Malta, unde a locuit patru ani. Din anul 2018, locuiește în Italia. Maria spune despre ea: „Deși sunt o persoană relativ simplă, am o biografie complicată. Sunt cetățean român, dar și italian, locuiesc în Italia, dar am și rezidență malteză. Înainte de a fi Maria Bertoldo, am fost Maria Ene, iar înainte de a fi Maria Ene, am fost Maria Stocheci. Pentru a risipi confuzia autorităților italiene, care nu mai înțelegeau cine sunt, am obținut, la un moment dat, chiar și un act consular care atesta că cele trei Marii sunt, de fapt, una singură (dar cu trei pălării). Pe vremea când numele meu era Stocheci și eram doar o fată timidă de la țară, când nu citeam toate cărțile care îmi picau în mână, obișnuiam să scriu poezii melancolice, piese vesele de teatru și, mai târziu, lungi pagini de jurnal. Din păcate (sau din fericire), nu mai am nicio dovadă a acelei intense activități literare; prin anii ’80, era o mare criză de hârtie, iar mama, fire practică, a folosit paginile respective pentru împachetarea ouălor pe care ni le trimitea la internat mie sau surorilor mele. În 1990, mi-am pus pe cap pălăria numită «Ene» și mulți ani nu am mai scris nimic, în afară de acte juridice sau chiar proiecte de legi ori alte acte normative. Tot un fel de proză, cum ar fi spus maestrul meu din avocatură, care considera că juriștii «fac literatură» fără să știe, așa cum toată lumea, cu sau fără studii juridice, «face drept» fără să știe. Din anul 2014, când am devenit oficial Maria Bertoldo, am reînceput să scriu și chiar să public o serie de povestiri în revista online Catchy, iar în anul de grație 2022, am publicat, la Editura Național, primul volum de proză scurtă, Străina de la ultimul etaj. Numele meu de autoare este Maria Bertoldo-Stocheci și încerc, atunci când scriu, să împletesc experiența femeii mature care sunt astăzi cu sinceritatea copilei timide care am fost odată“.

 

Marietta Dobrin s-a născut în comuna Iancu-Jianu din județul Olt și locuiește, din 1994, în Italia, împreună cu soțul italian și cei doi copii ai lor. Marietta spune despre ea: „Sunt Marietta Dobrin, dar și Romantica lu’ pește, Fata cu cimbru în buzunar și un exemplu concret că visurile ți se pot împlini la douăzeci, la cincizeci sau chiar la o sută de ani. Visul meu s-a împlinit la cincizeci și patru de ani și, dacă stau bine să mă gândesc, nici nu mi-a aparținut în întregime. Adică nu mă gândisem niciodată până atunci să public o carte, darămite una care să se bucure de o primire atât de călduroasă din partea cititorilor. Primul text mi-a fost publicat pe un site italian, în limba italiană, fiind urmat apoi de mai multe. Unul dintre acestea a câștigat un concurs și a apărut într-un e-book. La scurt timp am descoperit platforma social-culturală Catchy, o adevărată pepinieră online de tinere și mai puțin tinere talente, unde public și în prezent. Iubesc iarna, dulciurile, pădurile de brad, casele din lemn, lacurile, prieteniile lungi, simple, sincere, dezinteresate. Am încredere în oameni, în natura care vindecă și repară, în proverbul «cum îți așterni, așa dormi», iar de câțiva ani buni, și în mine. Dacă aveți visuri pe care le credeți imposibile, gândiți-vă la mine, la Fata cu cimbru în buzunar, la cum și-a văzut ea visul cuprins între două coperte la o jumătate de veac de existență“.

Simona Ferrante este o scriitoare franceză de origine română. S-a născut la Timișoara, unde a absolvit, în 1988, Facultatea de Litere. A lucrat timp de paisprezece ani ca profesoară, în diverse școli și licee din Timișoara. Din anul 2002, s-a stabilit în Franța, la Chambéry. Pasionată de literatură, Simona Ferrante se implică în numeroase proiecte culturale și artistice. A fost corespondent de presă, interpret, iar de câțiva ani conduce, în cadrul Festivalului primului roman, cercul de lectură în limba română de la Chambéry. A publicat la Editura Harmattan: Sânzienele ou les Fées de l’amour, Mythes et légendes de Roumanie, 2017, povești mitologice bazate pe balade și legende românești, ilustrate de cunoscutul pictor român Emil Florin Grama. La Editura Rafael Éditions: Terre blanche, roman, 2021, Promesses, roman, 2020, și trei povești pentru copii: Lino a une grande famille, Lino a beaucoup d’amis și Trois souhaits pour Noël, ultimele două fiind ilustrate de desenatoarea română Mihaela Bornemisa. Romanul Terre blanche a apărut, în traducerea autoarei, în limba română, cu titlul Tărâmul inocenței.

 

Artistul copertei

ADRIANA BADEA

Află mai multe despre Adriana Badea

Produse similare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top