În nevăzutul minții celuilalt

În nevăzutul minții celuilalt

41.00lei

Descriere

Genul acesta de conversaţie nu predă, nu predică, nu demonstrează, nu augmentează adevăruri abstracte, nu validează sau invalidează opţiunile sau viziunile altora despre lume, viaţă şi cultură, ci caută mereu resuscitarea ideii de frumos şi de bine, dar mai ales caută vitalitatea fecundă din spatele ideilor şi ambianţa lor emoţională. Specificul unei astfel de conversaţii este dezinvoltura, francheţea dusă la extrem, spontaneitatea şi convivialitatea tonului confesiv. Nu pretenţia de a fi elucidat ceva a contat, ci bucuria de a (ne) mărturisi, de a face puţină ordine în ograda minţii fiecăruia dintre noi.

E un dans deplin şi frumos acest dialog al lui Cosmin Neidoni cu Nina Corcinschi. Un dialog lucid, răscolitor, adânc şi stenic, cald şi empatic ca o îmbrăţişare. Simetrici şi cumva interschimbabili, cei doi autori îşi scriu intimităţile spirituale şi umane, nostalgiile şi dorurile, luând, poetic, în posesie lumea. O etică a interpretării şi erotică a textului, În nevăzutul minţii celuilalt inversează direcţia clasică din „sine însuşi ca un altul“, făcând din celălalt un sine însuşi.
AUREL CODOBAN

Cartea de faţă, un dialog între o scriitoare care şi‑a ales meseria de critic literar şi un filosof, nu e numai despre lumea bibliotecii, ci mai ales despre valorile pe care cărţile ni le transmit. Despre felul în care caracterul condiţionează scrisul. E despre încrederea că literatura ori filosofia ne modelează, ne fac mai buni. „Pentru mine, un om cu adevărat educat este un om bun, empatic, generos, care răspândeşte lumină şi care‑i poate inspira şi motiva pe ceilalţi“, spune Nina Corcinschi. Despre câtă putere şi cât curaj îţi trebuie pentru a rămâne curată într‑o lume brutală, preponderent a bărbaţilor. Dar principala forţă a acestui dialog stă în sinceritatea lui. „Oamenii slabi nu pot fi sinceri“, spunea La Rochefoucauld, cel mai pătrunzător dintre moraliştii francezi. Or, cartea de faţă impresionează prin asumarea tranşantă a unor teme sensibile. Am deprins, citind‑o, o lecţie despre demnitate. Mai ales despre un anumit tip de demnitate feminină, la care privesc cu admiraţie şi cu o conştiinţă a neputinţei. A mea şi a celor ca mine.
BOGDAN CREŢU

Într‑un demers apolinic și profund, cu valențe maieutice, menit să creioneze fără emfază opinii, idei și concepții și să contrabalanseze „împuținarea sufletului“, laolaltă cu rememorarea unor emblematice amintiri personale, Nina Corcinschi și Cosmin Neidoni ne invită în perimetrul lor introspectiv spre a fi martori ai „developării ideilor“ unor minți frumoase și a experimenta „plinătatea ființei“ prin tocmai argumentele perene și revelatorii ale parcursului nostru. Literatura, critica literară, limba română, dar și fericirea, singurătatea, eșecul, echilibrul, angoasa sunt tot atâtea mize ale acestei discuții captivante, la capătul căreia remarcăm nu doar limpezimea ideilor ce se așază cuminți, ca un gust prețios, ci mai ales sinceritatea, adesea copleșitoare, ce potențează fiecare relatare, conferindu‑i trăinicie și autenticitate.
VIOLETA BORZEA, editor

Despre autor

Nina Corcinschi este critic literar, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, director al Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu‑Hasdeu“ al USM. A publicat volumele Poezie și Publicistică. Interferenţa limbajelor (Tipografia Centrală, 2008); Arcul voltaic. Textul ca realitate (i)mediată (Eikon, 2016); Publicistica literară din Republica Moldova (în colaborare, Institutul de Filologie, 2015); Cărțile care mă iubesc (Junimea, 2016); Cartea din mâna lui Hamlet. Andrei Țurcanu de vorbă cu Nina Corcinschi (în colaborare, Cartier, 2017), Narațiuni ale erosului (Cartier, 2019), Realitatea ca hologramă (Cartier, 2022). A îngrijit edițiile Alexandru Robot. Scrieri. Poezie. Proză. Publicistică. Eseu (Știința, 2018), Alexandru Robot. Scrieri. Eseu. Publicistică. Cronici. Interviuri (Știința, 2019) și a pregătit (selecție și prefață) antologia Rost, de Andrei Țurcanu (Cartier, 2018) și volumul Andrei Țurcanu, un destin asumat (Cartier, 2020).

Cosmin Neidoni este eseist, poet și prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România. S‑a născut în 8 martie 1975 la Timișoara. A absolvit Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie din cadrul Universității de Vest din Timişoara. Bursier Erasmus al Universității din Köln. A făcut studii de Politică Europeană în cadrul Şcolii Masterale „Jean Monnet“ cu o teză de absolvire despre problematica Războiului Rece. A publicat volumele: Das Schattenspiel (Mirton, 2004), Scrisoare către fiul meu (Selfpublishing, 2014), Raport către Don Quijote (Selfpublishing , 2017), Viața la 40 de ani (Libris, 2017), Regatul celor mai frumoase depărtări (Libris, 2018), 100 de poeme de iubire și un cântec de disperare (Libris, 2019), Ca o zi de duminică, dialog epistolar în compania lui Cristian Muntean (Libris, 2020), Surâsul fetelor din Dublin (Libris, 2021), Despre cunoaștere și Marele Anonim în filosofia lui Lucian Blaga (Eikon, 2021), Farmecul discret al mirării, dialoguri în compania lui Cristian Muntean (Libris, 2022). Prezent în antologii de proză scurtă și antologii de eseuri și studii filosofice.

Produse similare

Dezactiveaza titlul coloanei Mega Menu

Go to Top